Nieuws

AO 12 februari 2020

Naar aanleiding van het AO van 12 februari waar verduurzaming van VvE’s op de agenda stond, willen we u twee interessante position papers niet onthouden.

Position_paper_besluitvorming_verduurzaming_05022020 Position_paper_postcoderoos

Kamerbrief besluitvorming in VvE’s

Naar aanleiding van de eind 2018 door D66 ingediende motie heeft minister Knops van BZK op 17 december 2019 een brief naar de Tweede Kamer gezonden, met als onderwerp "Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's)". Lees hier de motie D66-motie-over-besluitvorming-kst-35000-VII-59Download Lees hier de Kamerbrief Kamerbrief-Aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-Verenigingen-van-Eigenaars-defDownload ...

Modelreglement bij ondersplitsing 2018 is gereed

Het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018 is op 6 juni vastgesteld. Hierin zijn de laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het recht meegenomen. Het bestuur van de KNB heeft op 8 oktober 2014 de projectgroep KNB modelreglement 2015 ingesteld. De projectgroep kreeg als opdracht mee...

Wet Verbetering functioneren VvE’s is van kracht

Per 1 januari 2018 geldt de Wet Verbetering functioneren VvE's. De wet betreft een aanpassing van de artikelen 113, 122, 123 en 126 van Boek 5 BW. De wet heeft als doel het functioneren van VvE's te verbeteren, met name door het lenen van geld door...

Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 19 december 2017 is het Modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld en verleden door notaris en JvA-lid mevrouw mr. H.M. Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is deel 72212 nummer 160. De laatste...

Proefschrift: Gemengde Complexen

“Gemengde complexen” gaat over gebouwen waarin zowel huurders als eigenaars wonen, en waar de huurders huren van een grooteigenaar, veelal een woningcorporatie. Eigenaar-bewoners kunnen andere belangen hebben dan de verhurende eigenaar, en de huurder kan weer andere belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat de...

Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s aangenomen

Volledig heet de wet: "Wet houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)" Deze wet geeft een aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met als doel...

Excursie Kadaster 11 mei 2017

11 mei 2017 was de JvA te gast bij het Kadaster in Amsterdam. Benedict van Dam (bewaarder) ging na een algemene inleiding over hoe het kadaster werkt, waar je de informatie kunt vinden, de registraties en de plaats in het rechtsverkeer, in op het proces van...

Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Vorig jaar zomer ging het wetsvoorstel 'verbeteren functioneren VvE's' in internetconsultatie. Het wetsvoorstel betreft een aantal aanpassingen in Boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Inmiddels heeft de RvS advies gegeven, en op 30 mei is het wetsvoorstel tezamen met een MvT en diverse...

Excursie Markthal

31 maart 2016 bezochten een kleine 30 JvA Leden de markthal in Rotterdam. Na een presentatie door Marcel Verbokkem van Van ’t Hof Rijnland, beheerder van de Markthal volgde een toelichting door notarissen Jurriaan van der Stok en Hoi Tak Tsang van Loyens & Loeff op de...