Nieuws

Modelreglement bij ondersplitsing 2018 is gereed

Het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018 is op 6 juni vastgesteld. Hierin zijn de laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het recht meegenomen. Het bestuur van de KNB heeft op 8 oktober 2014 de projectgroep KNB modelreglement 2015 ingesteld. De projectgroep kreeg als opdracht mee...

Wet Verbetering functioneren VvE’s is van kracht

Per 1 januari 2018 geldt de Wet Verbetering functioneren VvE's. De wet betreft een aanpassing van de artikelen 113, 122, 123 en 126 van Boek 5 BW. De wet heeft als doel het functioneren van VvE's te verbeteren, met name door het lenen van geld door...

Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 19 december 2017 is het Modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld en verleden door notaris en JvA-lid mevrouw mr. H.M. Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is deel 72212 nummer 160. De laatste...

Proefschrift: Gemengde Complexen

“Gemengde complexen” gaat over gebouwen waarin zowel huurders als eigenaars wonen, en waar de huurders huren van een grooteigenaar, veelal een woningcorporatie. Eigenaar-bewoners kunnen andere belangen hebben dan de verhurende eigenaar, en de huurder kan weer andere belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat de...

Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s aangenomen

Volledig heet de wet: "Wet houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)" Deze wet geeft een aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met als doel...

Excursie Kadaster 11 mei 2017

11 mei 2017 was de JvA te gast bij het Kadaster in Amsterdam. Benedict van Dam (bewaarder) ging na een algemene inleiding over hoe het kadaster werkt, waar je de informatie kunt vinden, de registraties en de plaats in het rechtsverkeer, in op het proces van...

Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Vorig jaar zomer ging het wetsvoorstel 'verbeteren functioneren VvE's' in internetconsultatie. Het wetsvoorstel betreft een aantal aanpassingen in Boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Inmiddels heeft de RvS advies gegeven, en op 30 mei is het wetsvoorstel tezamen met een MvT en diverse...

Excursie Markthal

31 maart 2016 bezochten een kleine 30 JvA Leden de markthal in Rotterdam. Na een presentatie door Marcel Verbokkem van Van ’t Hof Rijnland, beheerder van de Markthal volgde een toelichting door notarissen Jurriaan van der Stok en Hoi Tak Tsang van Loyens & Loeff op de...

Preadvies Boek 5 BW van de toekomst

Op 8 maart 2016 is het KNB-preadvies Boek 5 BW van de toekomst, over vernieuwingen in het zakenrecht gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke vergadering van de KNB. Het boek behandelt Eigendom in het algemeen; eigendom van de digitale inhoud (titel 1) Eigendom van roerende zaken, met name originaire...

Gemengde complexen en evaluatie machtigingsmodel

Op 3 maart 2016 heeft minister Blok een aantal interessante documenten naar de Tweede Kamer gezonden: Aanbiedingsbrief bij het onderzoek over het functioneren in gemengde complexen (VvE's)  Het gaat om de evaluatie van het machtigingsmodel, een kwanitatief onderzoek onder bewoners van gemengde complexen, een literatuurstudie naar de problemen...