Agenda

Vrijdag 19 april 2024

ALV en themabijeenkomst Bestuursrechtelijke aspecten in het appartementsrecht – Maarten Klaassen.

Als civilisten in het VvE recht komen we met enige regelmaat in aanraking met bestuursrechtelijke begrippen. Advocaat Maarten Klaassen (lid van de JvA) adviseert en procedeert zowel in het VvE recht als in het bestuursrecht en zal in ieder geval de volgende thema’s bespreken:

  • Vergunningstelsels op grond van de Huisvestingswet 2014 in relatie tot splitsing;
  • Het optreden van de VvE en eigenaren in bestuursrechtelijke procedures (met bespreking van enige jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op dit gebied);
  • Bestuursrechtelijke aspecten in privaatrechtelijke VvE conflicten (met bespreking van privaatrechtelijke jurisprudentie) en daarbij gebruikte vaststellingsovereenkomsten;
  • De Omgevingswet (en Wet Kwaliteitsborging) en de relevantie daarvan voor de privaatrechtelijke praktijk.

We maken een uitstap naar het bestuursrecht maar met oog voor de privaatrechtelijke praktijk. Zoals gebruikelijk is er ruim gelegenheid om met elkaar te discussiëren en vragen te stellen.

Aan- en afmelden

Graag met een bericht aan info@jv-appartementsrecht.nl. Na aanmelding en krijgt u tijdig voor de bijeenkomst de details.