Over Juristenvereniging Appartementsrecht

De juristenvereniging appartementsrecht heeft ten doel de bevordering van uitwisseling van kennis op het gebied van het appartementsrecht onder notarissen, advocaten en andere juristen. Daartoe zal zij voorzien in bijeenkomsten, cursussen & leergangen en andere vormen van informatievoorziening op het gebied van het appartementsrecht.

De vereniging werkt samen met het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en VvErecht.nl. Het lidmaatschap staat open voor alle juristen die beroepsmatig bij het appartementsrecht zijn betrokken.

Wij vinden uw en onze privacy belangrijk. Lees hier onze privacyverklaring.