Tijdelijk tariefplafond op energie

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen en de schommelingen op de energiemarkt voor huishoudens te compenseren. Tijdens de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag zijn geen vragen gesteld over toepassing hiervan op energiekosten binnen een VvE terwijl, 1 op de 3 woningen in Nederland onderdeel van een VvE uitmaakt. Premier Rutte benadrukte wel dat de precieze vormgeving van het prijsplafond nog moet worden uitgewerkt.

Leden Richard de Laat en Dennis Reynders schreven erover op www.vverecht.nl.