Agenda

8 juni 2023

Jaarvergadering met themabijeenkomst: mr. dr. Claudia Siewers spreekt over het onderwerp “Zonnepanelen”. Zij is 9 december 2022 gepromoveerd op ‘Balans in het appartementsrecht: wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd’. Zij heeft onderzoek gedaan naar het vereenvoudigen van de veelal starre regels voor het wijzigen van splitsingsakten.

Hoe geef je de juridische architectuur van zonnepanelen weer? Wat kan er allemaal? Moet de splitsingsakte gewijzigd worden als er zonnepanelen worden geplaatst? Heeft iedereen recht op een evenredig gedeelte van het dak? Dit zijn zomaar een paar vragen die in de themabijeenkomst aan de orde komen. In deze interactieve bijeenkomst bespreken de aanwezigen onder begeleiding van Claudia Siewers samen wat de beste oplossingen zijn. Zo kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen. Ook worden de nieuwe landelijke modellen gelanceerd die gemaakt zijn door Claudia en die aan iedereen gratis ter beschikking zullen worden gesteld.
Over dit onderwerp is eind 2022 een artikel in WPNR gepubliceerd (zie bijlage). Aan het slot roepen de schrijvers op om te komen tot een goede praktische oplossing, waarbij vooralsnog een wijziging van de splitsingsakte niet nodig zou hoeven zijn. Hieraan besteden we op 8 juni zeker aandacht.

Aan- en afmelden

Graag met een bericht aan info@jv-appartementsrecht.nl. Na aanmelding en krijgt u tijdig voor de vergadering het adres van de bijeenkomst.

2 november 2023

Themabijeenkomst, spreker en onderwerp nog niet bekend.

Aan- en afmelden

Graag met een bericht aan info@jv-appartementsrecht.nl. Na aanmelding en krijgt u tijdig voor de vergadering het adres van de bijeenkomst of de MS Teamslink.