Agenda

Beste leden van de JvA,

Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst op vrijdag 25 juni van 14.00 tot 15.30 uur. Prof. Dr. Björn Hoops, Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid aan de RUG neemt ons mee in zijn bevindingen inzake overheidshandelen om verduurzaming – ook in VvE’s – te bespoedigen. Hij constateert dat de overheid niet alleen obstakels tracht weg te nemen, maar steeds meer het pad zoekt van het opleggen van verplichtingen om verduurzaming af te dwingen. Maar mag dat wel zonder of met heel weinig compensatie? En zou er dan misschien sprake zijn van schending van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM? En meer specifiek voor VvE’s: hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden? Björn Hoops schreef er over in TBR 2020/66 en WPNR 7297, p. 662-673 en wisselt graag van gedachten met de leden van de JvA in een interactieve en levendige sessie over de wederzijdse ervaringen en bevindingen hierover.

Programma

13.15 uur:           mogelijkheid om vast in te loggen in Zoom

14.00 uur:           Welkom

14.05 uur:           Lezing en discussie door Prof. Dr. Björn Hoops, Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid aan de RUG

15.30 uur:           afsluiting

Kosten

De bijeenkomst is voor leden van de JvA kosteloos.

Punten

Voor het bijwonen van de bijeenkomst wordt 1 studiepunt aangevraagd bij KNB en SOMN.

Ten behoeve van (kandidaat)notarissen en register notarisklerken die de bijeenkomst hebben bijgewoond, zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de KNB en SOMN.

Voor advocaten is deze bijeenkomst goed voor 1 punt in het kader van de permanente opleiding.

Aanwezigheidsregistratie

Wilt u na het inloggen in Zoom via de chat melden dat u er bent met uw naam, bedrijfsnaam en functie? Als u de meeting verlaat kunt u zich afmelden via de chat.

We bewaren de chat en gebruiken die als presentielijst voor de punten. In het logboek van de chat wordt het tijdstip van uw aan- en afmelding automatisch geregistreerd.

Tijd en plaats

Datum:                 25 juni 2021

Tijd:                       14.00 tot 15.30 uur (u kunt een kwartier van te voren al inloggen)

Plaats:                   online via Zoom (link volgt na aanmelding)

Aan- en afmelden

Graag met een bericht aan info@jv-appartementsrecht.nl

We verwachten u hiermee een interessant programma te bieden en zien u graag vrijdag 25 juni.