Internetconsultatie Wijzigingsregeling SEEH

Graag attenderen wij jullie op de start van de internetconsultatie voor het voorstel tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De internetconsultatie loopt t/m 2 september 2021 23:59 uur.

Kort samengevat omvat het voorstel tot wijziging het volgende:

  • Aan de SEEH wordt een subsidiecategorie toegevoegd, waardoor verenigingen, dat wil zeggen VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen, met een eigen parkeergelegenheid eenmalig subsidie kunnen aanvragen voor een advies voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten, het zogenoemde oplaadpuntenadvies;
  • Op verzoek van de vereniging brengt een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven adviseur een schriftelijk advies uit, waarin wordt beschreven hoe op een toekomstbestendige wijze één of meer oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd;
  • Nadat de vereniging het advies heeft ontvangen, kan deze een subsidie aanvragen van 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten, met een maximum van €1.500,-
  • Het oplaadpuntenadvies dient daartoe aan een aantal voorwaarden te voldoen; het moet onder meer een aanbeveling bevatten voor de borging van de brandveiligheid, als de parkeergelegenheid is gelegen in een gebouw.

De directe link naar de internetconsultatie is:
Overheid.nl | Consultatie Wijzigingsregeling SEEH (internetconsultatie.nl)

Reacties uit de (VvE-)praktijk zijn van harte welkom.