Archief activiteiten

 

 

Woensdag 8 mei 2019

Jaarvergadering en themabijeenkomst JvA. Onderwerp: het concept wetsvoorstel ter verbetering van het appartementsrecht.

 

Donderdag 22 november 2018

Excursie De Steenvlinder/Metamorfose – Rijswijk.

 

Dinsdag 3 juli 2018

Jaarvergadering en themabijeenkomst JvA.  Onderwerp: het nieuwe modelreglement en andere actualiteiten in het appartementsrecht.

 

Woensdag 13 december 2017

Introductie Modelreglement 2017, gemengde complexen en de Wetswijziging door Lex Hartman en Mechteld van der Vleuten.

 

Donderdag 11 mei 2017

Jaarvergadering en lezing door Benedict van Dam, bewaarder bij het Kadaster.

 

Donderdag 10 november 2016

Najaarsbijeenkomst over de kwantitatieve en kwalitatieve voorraadanalyse van de VvE’s in Nederland door het CBS, de door VvE Belang in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde VvE Barometer en de bouwjaren en energielabels van VvE’s op wijkniveau. Daarna is gesproken over de recente ontwikkelingen inzake AirBnB door een notaris en twee advocaten.

 

Dinsdag 31 mei, 7, 14 en 21 juni 2016 | 16:00-21:00 uur

IBR Cursus appartementsrecht 

Docenten: mr. R.P.M. de Laat, mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, prof. mr. A.A. van Velten, mr. G.G.J.D. Verdoes Kleijn, mr. M.C.E. van der Vleuten.

 

Donderdag 31 maart 2016

Jaarvergadering en excursie Markthal Rotterdam

 

Donderdag 12 november 2015

Ledenvergadering/themabijeenkomst

Onderwerp: de vorderingen van de KNB projectgroep Modelreglement 2015. Er was volop gelegenheid van gedachten te wisselen met de schrijvers om eventueel het nieuwe Modelreglement nog mee vorm te geven.

Sprekers: mr. A.G. Hartman, mr. H.M. Kolster, prof.mr.dr. R.F.H. Mertens en mr.dr. J.A.J. Peter.

 

Vrijdag 6 november 2015

Cursus Hoofd- en ondersplitsing

Docenten: mr. L.M.H. Hartman en prof. mr. R.F.H. Mertens
Meer informatie: mail naar info@nexuslegal.nl

Onderwerpen:

  • Wanneer hoofd- en ondersplitsing toepassen (diverse gebruiksfuncties e.d.)?
  • Best practices bij hoofd- en ondersplitsing
  • Welke aanpassingen kunnen/moeten in de modelreglementen worden aangebracht?
  • Valkuilen (bijvoorbeeld aandelen in gemeenschap, verdeling van kosten, eensluidend stemmen of niet)
  • Rechten van onder-appartementseigenaars in de hoofdsplitsing, waaronder stemrecht, informatierecht, tijdige bijeenroeping vergaderingen

 

Donderdag 9, 16, 23 en 30 april 2015 | 16:00-21:00 uur

IBR Cursus appartementsrecht

Docenten: mr. R.P.M. de Laat, prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, prof. mr. A.A. van Velten, mr. G.G.J.D. Verdoes Kleijn, mr. M.C.E. van der Vleuten

Meer informatie kunt u vinden op de site van het IBR.

 

Donderdag 26 maart 2015 | 14:00-17:00 uur

Ledenvergadering en themabijeenkomst ‘Naar een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten!’ (+netwerkborrel) in Utrecht

Sprekers:

  • Prof. mr. A.A. van Velten: de geschiedenis van de modelreglementen
  • Mr. H.J.G. Braakhuis: visie op gewenste veranderingen in het modelreglement
  • Mr. J.W.A. Hockx: hoe om te gaan met verschillende bestemmingen in appartementensplitsingen en de voorkomende problemen bij hoofd- en ondersplitsing.

 

9 maart 2015 | 17:00-19:00 uur | ‘s-Gravenhage

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam bijeen om de ALV en themabijeenkomst nader te bespreken.

 

5 februari 2015 | 14:00-16:00 uur | Breda

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam bijeen om de ALV en themabijeenkomst nader te bespreken.

 

22 januari 2015 | 14:00-16:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam  bijeen om de opstart en de ALV op 26 maart nader te bespreken.

 

2 december 2014 | 16:00-18:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam voor de tweede keer bijeen om de opstart nader te bespreken.

 

8 oktober 2014 | 16:00-18:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam voor de eerste keer bijeen.

Leave a Reply