Lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die notaris, advocaat of anderszins jurist zijn (ook zij die nog studeren aan HBO of WO), die in belangrijke mate werkzaam zijn in het appartementsrecht. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar  (1 januari t/m 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk voor 1 december te melden.

De jaarlijkse contributie (€ 45,= per jaar) is vastgesteld tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging, die plaatsvond op 26 maart 2015.

Wilt u lid worden?

Download het Aanmeldformulier, vul deze in en retourneer het formulier naar info@jv-appartementsrecht.nl.

LinkedIn

JvA leden kunnen lid worden van de LinkedIngroep JuristenVereniging Appartementsrecht