Concept wetsvoorstel verbeteren functioneren van VvE’s

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 12 juni 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het voornemen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek aankondigt met als doel het verbeteren van het functioneren van VvE’s. In de brief geeft de minister aan een minimale vulling van het reservefonds van de VvE te gaan verplichten en vereenvoudigingen en verduidelijkingen te zullen aanbrengen ten aanzien van het aangaan van externe financiering (leningen) door VvE’s ten behoeve van verduurzaming, waaronder het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw.

Het concept wetsvoorstel om deze verbeteringen in te voeren is nu gereed om in consultatie te brengen. U wordt van harte uitgenodigd om uw reactie op dit wetsvoorstel te geven. De internetconsultatie duurt tot 30 september as. Via onderstaande link kunt u direct reageren.

Internetconsultatie wet verbetering VvE’s