Juristenvereniging appartementsrecht (JvA) opgericht!

Het appartementsrecht mag zich in een toenemende belangstelling en een steeds groter wordende maatschappelijke relevantie verheugen. Het ongeveer 65 jaar oude rechtsgebied staat bovendien volop in de belangstelling van de politiek en de wetgever. Om tegemoet te komen aan de in de praktijk levende behoefte aan een platform waar appartementsrechtjuristen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren, is op 17 september 2014 een nieuwe specialisatievereniging opgericht, de Juristenvereniging Appartementsrecht.

Het eerste bestuur bestaat uit:

  • prof. mr. Roel (F.H.) Mertens (voorzitter), advocaat te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit;
  • mr. Mechteld (C.E.) van der Vleuten (secretaris), zelfstandig beleidsadviseur/interimmanager voor woningcorporaties en promovenda bij de OUNL,
  • mr. Yvonne (H.) van Ballegooijen (penningmeester), advocate te Breda,
  • mr. Gijs (G.J.D.) Verdoes Kleijn (algemeen bestuurslid), oud notaris te ’s-Gravenhage en
  • mr. Lex (G.) Hartman, (algemeen bestuurslid), notaris te Amsterdam.