Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 19 december 2017 is het Modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld en verleden door notaris en JvA-lid mevrouw mr. H.M. Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is deel 72212 nummer 160. De laatste maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het recht zijn hierin uiteraard meegenomen. Het modelreglement voor ondersplitsingen en een modelakte van splitsing volgen in januari 2018.

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft op 8 oktober 2014 de projectgroep KNB modelreglement 2015 ingesteld. De projectgroep kreeg als opdracht mee om het bestaande modelreglement van splitsing in appartementsrechten uit 2006 te moderniseren, mede met het oog op de toen voorgenomen Wet verbetering van het functioneren van VvE’s. Deze wet is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Verbeteringen

De KNB verzoekt gebruikers van het nieuwe modelreglement om wensen en mogelijke verbeteringen door te geven via info@knb.nl.