Preadvies Boek 5 BW van de toekomst

Op 8 maart 2016 is het KNB-preadvies Boek 5 BW van de toekomst, over vernieuwingen in het zakenrecht gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke vergadering van de KNB. Het boek behandelt

  1. Eigendom in het algemeen; eigendom van de digitale inhoud (titel 1)
  2. Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van eigendomsverkrijging (titels 1 en 2)
  3. Eigendom van  onroerende zaken, met name natrekking (titels 1 en 3)
  4. Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden (titels 4, 5 en 6)
  5. Erpacht en opstal (titels 7 en 8)
  6. Appartementsrecht (titel 9)
  7. Grondgebonden lidmaatschap van een beheersvereniging (titels 5 en 9)

Het boek is verkrijgbaar bij de SDU