Excursie Markthal

31 maart 2016 bezochten een kleine 30 JvA Leden de markthal in Rotterdam. Na een presentatie door Marcel Verbokkem van Van ’t Hof Rijnland, beheerder van de Markthal volgde een toelichting door notarissen Jurriaan van der Stok en Hoi Tak Tsang van Loyens & Loeff op de totstandkoming van de splitsing van de Markthal, bedrijfsruimten en woningen. Het was bijzonder om zowel de voorafgaande overwegingen aangaande de splitsing, als de praktijk van de gemaakte keuzes belicht te zien. Die praktijk werd nog aanschouwelijker tijdens de rondleiding, waarbij ook een woning is bezocht.