Wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s aangenomen

Volledig heet de wet: “Wet houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)”

Deze wet geeft een aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met als doel het functioneren van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. De wet verbetert de mogelijkheden van VvE’s om tot verduurzaming van het appartementsgebouw over te gaan. Daarnaast heeft de wet als doel de mogelijkheden te vergroten voor VvE’s om het benodigde onderhoud van appartementsgebouwen te verrichten.

Uit onderzoek is gebleken dat VvE’s vaak te weinig middelen hebben om het benodigde onderhoud uit te voeren. Het reserveren voor onderhoud gebeurt door de nodige VvE’s in de praktijk onvoldoende om het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen te doen. Door te voorzien in een minimale jaarlijkse reservering en de verduidelijking van de mogelijkheden om leningen aan te gaan, is de verwachting dat VvE’s beter in staat zijn het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

De wet treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip, naar verwachting op 1 januari 2018: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/verplichte-minimale-reservering-vereniging-van-eigenaars-vve

Wet van 29-05-2017, Stb. 2017, 241 (Kamerstukken 34 479): https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK006197