Excursie Kadaster 11 mei 2017

11 mei 2017 was de JvA te gast bij het Kadaster in Amsterdam. Benedict van Dam (bewaarder) ging na een algemene inleiding over hoe het kadaster werkt, waar je de informatie kunt vinden, de registraties en de plaats in het rechtsverkeer, in op het proces van splitsingen. Hoe werkt het en waarom worden er eisen gesteld aan de akte, maar vooral ook aan de tekening. Vooral v.w.b. de tekening zijn er enkele aspecten van belang die nader zijn toegelicht, o.a. aan de hand van een top 10 van ‘uitdagingen’ (lees problemen c.q. fouten) en hoe die opgelost kunnen worden. De uitdaging is om alles correct geregistreerd te krijgen, inclusief alle benodigd correcties. Let wel: de basisregistratie van het kadaster is niet gelijk aan de openbare registers, er zit nog verwerkingstijd tussen. Het notariaat is de grootste klant van het Kadaster, maar ook de advocatuur kan stukken aanleveren, zoals onteigeningsvonnissen. Zo’n document moet wel voldoende kenmerken hebben om het te kunnen toepassen in de registratie. Anders volgt een verzoek om aanvulling, en daar gaat het vaak mis. Registreren is wat anders dan toepassen.

Besproken werd het aanvragen van een complexaanduiding. Op de site van het kadaster is een vrij uitgebreide toelichting opgenomen, inclusief filmpje: https://www.kadaster.nl/-/complexaanduiding-vaststelling-. Opgemerkt werd dat de regels voor het maken van een dwarsdoorsnede onvolkomen zijn, hieraan wordt nog gewerkt. Arceringen zijn toegestaan in tekeningen, al te grote logo’s van de tekenaar, deuren, inrichtingen en bomen daarentegen niet.

Benedict van Dam rondde af met een blik op de toekomst, waaronder 3D registraties.