Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Vorig jaar zomer ging het wetsvoorstel ‘verbeteren functioneren VvE’s’ in internetconsultatie. Het wetsvoorstel betreft een aantal aanpassingen in Boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Inmiddels heeft de RvS advies gegeven, en op 30 mei is het wetsvoorstel tezamen met een MvT en diverse adviezen naar de Tweede Kamer gezonden.
De verwachting is dat de wetswijziging na parlementaire behandeling in 2017 in werking zal treden.

Het aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel met alle bijlagen kunt u vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z10554&did=2016D21958

De stukken hebben het Kamerstuknr. 34 479